Вимоги до викладання інформатики

startmaster-4010[1]Відповідно до програми, розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання.

Детальніше  читайте в https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-informatyky-u-2017-2018-navchalnomu-rotsi/