Навчальні програми

В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно орієнтованому підходу та запровадженню курсів за вибором та факультативних занять за рахунок варіативної складової навчального плану.

Навчальні програми курсу “Інформатика” відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Навчальна програма для учнів 5 – 6 класів

Навчальна програма для учнів 7 – 9 класів

Навчальна програма для учнів 10 – 11 класів (рівень стандарт)

Навчальна програма для учнів 2 – 4 класів (оновлена)